Voorwaarden Ronnie Peeters Allround Fit

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANMELDING

Lid: natuurlijk persoon (m/v), die dit lidmaatschap aangaat met Ronnie Peeters Allround Fit. Via “Aanmelden” wordt je doorgelinkt naar de website via Eversports. Via deze app worden alle boekingen verwerkt. Door alle gevraagde informatie in te vullen en op “BOEK NU” te klikken gaat de persoon akkoord met inschrijving bij Ronnie Peeters Allround Fit en daarmee met deze algemene voorwaarden.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ronnie Peeters Allround Fit behoudt zich het recht om het klantenbestand op te schonen en leden die enkele maanden niet meer geweest zijn, te verwijderen. Een persoon kan eenvoudig lid worden door opnieuw een les of abonnement te boeken.

Door aanmelding bij Ronnie Peeters Allround Fit verplicht het lid zich tot betaling van de geboekte activiteiten. Dit kan middels IDeal. De kosten van de lessen en abonnementen staan op de site, www.ronniepeeters.nl/tarieven. De factuur moet direct worden betaald. Achteraf betalen is niet mogelijk. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Ronnie Peeters Allround Fit is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door lid zelf.

 

WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES

Ronnie Peeters Allround Fit houdt zich het recht voor om de hoogte van de contributie en openingstijden te wijzigen. Dit zal altijd tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en geeft het lid niet het recht op enige vermindering daarvan.  Uitzonderingen worden altijd door de trainer per geval beoordeeld. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Ronnie Peeters.

 

OMZETTING/OPZEGGING

Opzegging of omzetting van het lidmaatschap dient zelf te aan gegeven te worden door het lid, dit kan op zijn/haar persoonlijke pagina. Telefonische en/of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. .

Restitutie van reeds betaalde abonnementen wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.  Ronnie Peeters Allround Fit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainer of eigenaar een lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van al betaalde abonnement.

 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van Ronnie Peeters Allround Fit is geheel voor eigen risico van het lid. Ronnie Peeters Allround Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt Ronnie Peeters Allround Fit geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Ronnie Peeters Allround Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren.  Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Ronnie Peeters Allround Fit, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

PRIVACYWET

De nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25-05-18 van kracht. Vanaf dat moment geldt deze privacywet voor de hele Europese Unie. De AVG biedt persoonsgegevens een betere bescherming.

 

Door aanmelding bij Ronnie Peeters Allround Fit verklaart het lid dat er foto’s en geschreven teksten gebruikt mogen worden op Social media en voor alle andere promotiedoeleinden. Het lid kan hier schriftelijk bezwaar tegen maken door een mail te sturen naar info@ronniepeeters.nl